Welcome
Why IVSS-Churchear
§ Български
§ Česky
§ Dansk
§ Deutsch
§ Ελληνικά
§ EspaŮol
§ FranÁais
§ Italiano
§ Magyar
§ Norsk
§ Polski
§ PortuguÍs
§ Rom‚nă
§ Русский
§ Suomi
§ Svenska
§ Tagalog
§ 中文
How to become a member?
Our Conferences
Reports from our member countries
Links to our corporate members
Contact us
EFHOH
Advanced search
Contact us (Updated per 25.03.17)

 

> Welcome > § Rom‚nă

§ Rom‚nă

De ce IVSS-Churchear ?

 

De ce o federaţie internaţională Ón vederea Óngrijirii pastorale a celor cu deficienţe auditive?

 

Societatea modernă, Ón special Ón oraşele mari, este o societate dominată de zgomot, ceea ce conduce la un număr cresc‚nd de persoane cu probleme ale auzului. Chiar şi Ón r‚ndul tinerilor tot mai mulţi suferă de tulburări ale auzului.

 

auzului pot varia de la slab, c‚nd nu cauzează deloc probleme sau provoacă probleme minore Ón viaţa cotidiană, p‚nă la pierderea totală a auzului. Cele mai multe persoane cu tulburări ale auzului se regăsesc undeva Óntre aceste două extreme. Deficienţele auzului la aceste persoane provoacă diferite probleme Ón viaţa de fiecare zi, dar ei nu sunt surzi. Ei comunică prin limba vorbită şi nu prin intermediul semnelor mimico-gestuale. Viaţa lor socială şi identitatea lor se situază Ón cadrul societăţii auditive şi cu ajutorul unei facilitări corespunzătoare ei pot funcţiona fără probleme. Aceste facilităţi pot fi de diferite feluri, variază de la dispozitive tehnice p‚nă la comunicarea cu ajutorul semnelor.

 

Ca şi creştini care trăim Ón anumite confesiuni şi aparţinem de biserici cu diferite tradiţii, este chemarea noastră să comunicăm evanghelia Domnului nostru Isus Cristos către toată omenirea. Dar cum Ói Ónt‚mpinăm pe cei care au nevoie de comunicare facilitată? Cum venim Ón faţa noii generaţii de persoane cu deficienţe auditive, o generaţie care nu apelează la milă, ci Óşi cere dreptul dat de Dumnezeu la comunicare Ón aceleaşi condiţii cu toată lumea? Răspunsul la aceste Óntrebări poate fi dat doar dacă există o comunicare apropiată cu persoanele cu deficienţe ale auzului. Iar aceste răspunsuri trebuiesc găsite, pentru că Ón caz contrar ei Óşi vor Óntoarce spatele bisericilor.

 

Totodată este nevoie de schimb de experienţă dincolo de graniţele ţării şi de confesionalism. De aceea este necesar să ne Ónt‚lnim:

  • să-i ascultăm pe cei care cunosc problemele din viaţa lor de fiecare zi
  • să discutăm despre soluţii la probleme
  • să Ómpărtăşim din experienţele noastre şi să Ónvăţăm unii de la alţii
  • să aducem o nouă inspiraţie Ónapoi Ón ţările noastre şi Ón bisericile noastre
  • să găsim modalităţi prin care să putem acţiona uniţi către autorităţile bisericeşti, şi Ón unele cazuri chiar către autorităţile seculare (administrative/ politice)

 

őn vederea Ómplinirii acestor deziderate vă invităm Ón calitate de lideri de biserici, preoţi /păstori, diaconi sau persoane laice din biserici şi organizaţii de diaconie, fie că suferiţi de deficienţe auditive sau aveţi auzul normal, să vă implicaţi Ón comunitatea noastră internaţională şi să colaboraţi cu noi Ón efortul comun pentru şi Ómpreună cu persoanele suferinde de deficienţe ale auzului.

 

(Traducerea din engleză : Csaba Korodi)

 

 

[ admin ]