Miért IVSS-Churchear ?

Miért egy nemzetközi szövetség a hallássérültek pásztorolására?

A modern társadalom, kiváltképpen a nagyobb városokban, egy zaj által is  szennyezett társadalom, amelynek egyik hozadéka a hallássérültek növekvő száma. A hallásuk károsodása miatt szenvedő fiatalok száma is növekvőben van.

A halláskárosodás különböző fokozatú lehet, a legenyhébbtől, amely egyáltalán nem okoz gondot a mindennapi életben vagy csak nagyon kis hátrányt jelent, el egészen a teljes süketségig. A legtöbb hallássérült ember e két véglet között helyezkedik el.

Hallásuk megromlása különféle gondokat okoz a mindennapokban, de ettől ők még nem tekinthetők süketeknek. Az ő nyelvük a beszélt nyelv és nem a jelbeszéd. Társadalmi életük és önazonosságuk a halló társadalmon belül határozható meg, ahol a megfelelő segítséget megkapva egészen jól működhetnek. Ez a támogatás többféle lehet, elkezdve a technikai segédeszközöktől a jelbeszéd  által kiegészített kommunikációig.

Különböző felekezetekhez és egyházi hagyományokhoz tartozó keresztyénekként küldetésünk a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának továbbadása minden ember felé. Hogyan tesszük ezt azokkal szemben, akiknek segítségre van szükségük a kommunikációban?

Hogyan nézünk szembe a hallássérültek új nemzedékével, akik nem esedeznek könyöradományért, de igényt tartanak Isten-adta jogukra, hogy számukra egyenlő feltételek legyenek biztosítva a másokkal való kommunikálás érdekében? Ezekre a kérdésekre csak úgy találhatjuk meg a megfelelő válaszokat, ha közeli kapcsolatot ápolunk a hallási nehézségekkel küszködőkkel. A válaszokkal pedig tartozunk nekik, hiszen ellenkező esetben hátat fognak fordítani az egyházaknak.

Ugyanakkor szükséges az országhatárokat és a felekezeti korlátokat átlépő tapasztalatmegosztás. Következésképpen fontos találkozni, hogy:

  • meghallgassuk azokat, akik saját mindennapjaikból ismerik a problémákat
  • megbeszéljünk problémamegoldási lehetőségeket
  • megosszuk tapasztalatainkat és tanuljunk egymástól.
  • találkozzunk egymással, hogy friss ihletet vigyünk vissza országunkba és egyházunkba
  • találjuk meg a módját az egyházi hatóságok felé történő egységes fellépésnek, illetve esetenként a világi hatóságok felé is.

A fentiek alapján meghívjuk Önöket – egyházi vezetőket, lelkipásztorokat, diakónusokat és laikus embereket, akik az egyházban vagy diakóniai szervezetekben dolgoznak, akár hallákárosultak akár jól hallók-, hogy kapcsolódjanak be nemzetközi közösségünkbe és közös erőfeszítéssel működjünk együtt a halláskárosultak érdekében és velük együtt.

(Angolból fordìtotta: Korodi Csaba)