Proč IVSS CHURCHEAR?

Proč duchovenská péče pro nedoslýchavé a jejich sdružení?

Moderní člověk žijící ve větším městě se pohybuje v neustálém hluku. Těch, kteří trpí nedoslýchavostí, přibývá. Alarmující je, že se to týká především mladých lidí. Člověk si ani nemusí být vědom toho, že má poškozený sluch, protože běžné všední povinnosti dokáže dál perfektně zvládat. Avšak tento hendikep může vést k úplné hluchotě.

Nedoslýchavost se pohybuje od téměř perfektního sluchu až po krajní hluchotu.

Poškozený sluch může působit určité problémy, ale to záleží na stupni poškození. I člověk s poškozeným sluchem dokáže normálně mluvit, normálně komunikovat a obejde se bez  posunkové řeči. Normálně slyšící společnost ho bere, on se dokáže plně zapojit, cítí se dobře, i když někdy potřebuje určitou pomoc. Je možno mu nabídnout jak patřičnou techniku, tak vhodnou gestikulaci.

Jako křesťané různých konfesí jsme povoláni k tomu, abychom evangelium Ježíše Krista zvěstovali každému člověku.

Jak máme oslovit ty, kteří neslyší a potřebují pomoc? Jak máme oslovit mladou nedoslýchavou generaci? Tato generace od nás nečeká žádné milodary. Tato generace pouze žádá to, na co má stejné právo jako každý jiný člověk stvořený Bohem. Má tedy právo i na komunikaci, a proto se toho práva, daného Bohem, dožaduje.

Když tuto nedoslýchavou generaci neoslovíme,  může se stát, že z církve zklamaně odejde. Jediné, co snad je v naší moci, je setkat se s takto hendikepovanými lidmi, sdílet s nimi  jejich starosti i radosti a vytvořit hezké mezilidské pouto.

Díky tomuto poutu budeme schopni vzájemně sdílet své zkušenosti, a to bez ohledu na jazyk, vyznání a prostředí, ve kterém jsme vyrůstali.

Naše setkání je nutné

–                     protože všem záleží na řešení

–                     protože chceme společně sdílet své zkušenosti a učit se jeden od druhého

–                     protože nové zkušenosti a nové podněty jsou potřebné nám i naší církvi

–                     abychom zároveň objevili nové metody, jak má působit vedení církve spolu s řadovými občany.

Proto zveme představitele vedení jednotlivých církví, duchovní, diakony i řádové občany, charitativní organizace, lidi slyšící a především ty, kteří mají problémy s nedoslýchavostí, aby se zapojili do našeho mezinárodního hnutí a přispěli svou pomocí těm, kteří mají problém se svým sluchem.

(Překladala Anna Bystrzycka)