DLACZEGO IVSS CHURCHEAR?

DLACZEGO STOWARZYSZENIE DUSZPASTERSTWA NIESŁYSZĄCYCH?

Nowoczesne społeczeństwa większych miast żyją w ciągłym hałasie. Rezultatem tego jest rosnąca liczba osób  z uszkodzonym słuchem. Niepokojącym jest fakt, iż są to coraz młodsi ludzie.
Uszkodzenia słuchu mogą być prawie niezauważalne, nie powodując żadnych lub w bardzo małym wymiarze utrudnień w życiu codziennym , ale mogą także prowadzić do zupełnej głuchoty.
Ludzie z niedosłuchem znajdują się najczęściej pomiędzy tymi dwoma ekstremami.
Uszkodzenia słuchu w zależności od ich stopnia są przyczyną ich różnorodnych problemów. Ich językiem nadal jest mowa, a nie język migowy. Ich tożsamość i życie społeczne nadal znajdują się wewnątrz słyszącego społeczeństwa i z odpowiednią pomocą mogą oni zupełnie dobrze funkcjonować. Ta pomoc to wsparcie różnego rodzaju, począwszy od środków technicznych aż do pomocy wspartej gestykulacją.

Jako chrześcijanie różnych wyznań i tradycji jesteśmy powołani do tego, by zanieść Ewangelię naszego Pana, Jezusa Chrystusa każdemu człowiekowi.

W jaki  sposób jednak  dotrzeć do tych, którzy by zrozumieć, potrzebują pomocy? Jak wyjść naprzeciwko nowej generacji ludzi z uszkodzonym słuchem, którzy nie pytają o dobroczynność, ale żądają nadanego przez Boga prawa do komunikacji na tej samej płaszczyźnie  i z wszystkimi ludźmi? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy tylko w bezpośredniej  spotkaniu  z dotkniętym tym problemem człowiekiem. Do tej odpowiedzi  jesteśmy też zobligowani, w przeciwnym razie odwrócą się oni od Kościoła.

Powinniśmy koniecznie się spotkać, bo potrzebujemy wymiany doświadczeń i to ponad narodowymi i kościelnymi granicami.

Powinniśmy się spotkać –

  • aby wspólnie przedyskutować możliwości rozwiązań,
  • aby wymienić się doświadczeniami i od siebie wzajemnie się uczyć,
  • aby zabrać ze sobą nowe doświadczenia i bodźce dla własnego życia i swojego Kościoła,
  • aby znaleźć nowe drogi działania razem z organami władzy kościelnej i ludźmi świeckimi.

W tym celu zapraszamy kierownictwa Kościołów, pastorów, diakonów i świeckich, organizacje diakonijne,  słyszących, a przede wszystkim tych, których ten problem najbardziej dotyczy – do włączenia się do naszej międzynarodowej społeczności, do wspólnej pracy i wysiłku na rzecz ludzi z uszkodzeniami słuchu.

(Tłum. Diakon Barbara Adamus)