Hvorfor  IVSS-Churchhear?

Hvorfor en international organisation for sjælesorg blandt hørehæmmede?

Det moderne samfund, specielt i byerne, præges af en alle steds nærværende støj, noget som resulterer i et voksende antal hørehæmmede mennesker. Et voksende antal stadig yngre mennesker lider af nedsat hørelse.

En nedsat hørelse kan variere fra det næsten umærkelige, som  ikke skaber problemer i hverdagen, til total døvhed. De fleste hørehæmmede  befinder sig et sted mellem disse to yderpunkter. Nedsat hørelse forårsager  større eller mindre problemer i hverdagen, men de er ikke døve. Deres sprog er talesproget, ikke tegnsprog – selv om rigtig mange af dem ville have god nytte  af tegnsprogsstøtte i et vist omfang i deres kommunikation med andre. De har  alligevel deres egen identitet og deres sociale liv i det hørende fællesskab,  og med en tilpasset støtte vil de stadig kunne fungere der. Hvilken støtte, der  er brug for, vil variere fra teknisk udstyr til tegnsprogsstøtte.

Som kristne fra forskellige trosretninger og traditioner er  vi kaldet til at formidle evangeliet om Kristus til alle mennesker. Hvordan  møder vi mennesker, som har behov for støttet kommunikation? Hvordan møder vi  en ny generation af hørehæmmede, en generation som ikke beder om godgørenhed,  men som kræver sin gudgivne ret til at kommunikere på lige fod med alle andre?  Disse spørgsmål kan kun besvares i åben kommunikation med de hørehæmmede selv.  Og spørgsmålene skal besvares, for ellers vil de vende Kirken ryggen.

Vi har også behov for at udveksle erfaringer på tværs af  lande- og kirkegrænser. Det er derfor nødvendigt at mødes for at

  • lytte til dem, som kender problematikken fra deres hverdag,
  •  diskutere løsninger på problemerne,
  • dele vore erfaringer og lære af hinanden,
  • hente inspiration med hjem til vore egne lande og kirker fra mødet med hinanden,
  • finde metoder til at stå sammen overfor  kirkelige myndigheder – og i nogle tilfælde også overfor politiske myndigheder

Af disse grunde inviterer vi jer, kirkeledere, præster,  sognemedhjælpere og almindelige menighedsmedlemmer, hørehæmmede såvel som  normalthørende, til at indgå i vort internationale fællesskab og deltage i en  fælles indsats for og sammen med de hørehæmmede.

(Oversat af Esther Schultz Nielsen)