Защо IVSS-Churchear?

Защо Международна федерация за пастирско обгрижване на слабочуващите?

Съвременното общество, особено населението в големите градове, живее в условия на постоянно транспортно движение и шум. В резултат расте и броя на хората, страдащи от нарушения на слуха.

Такива разстройства могат да варират от слаби форми, непредизвикващи или почти непредизвикващи проблем в ежедневния живот, до пълна глухота. Болшинството нарушения на слуха се поместват някъде посредата между тези полюси. У хората, страдащи от тях, могат да възникнат различни проблеми във всекидневния живот, но те не са глухи. Те се изясняват по обичайния начин, а не на езика на глухонемите. Техният социален живот и идентичност не излиза извън рамките на обществото на чуващите, и при надлежна помощ те биха могли да пребивават в това общество. Помощта сама по себе си може да носи разнообразен характер – от употребата на технически устройства до използването на помощна комуникация.

Наш дълг – като християни, представляващи различни деноминации и църковни традиции, – е да възвестяваме Благата Вест на Господа нашего Иисуса Христа на цялото человечество. Как да се обърнем към тези, на които е необходима помощ при комуникацията? Как да се обърнем към новото поколение хора, имащи нарушения на слуха – поколение, което не проси милостиня, а изисква даруваните им от Бога права за комуникация наравно с всички останали? Отговори на тези въпроси може да бъдат намерени единствено в тесен контакт с онези, които с труд чуват самите себе си. И отговори трябва да бъдат дадени, в противен случай те ще загърбят църквите.

На нас също така ни е необходимо да обменяме опит на международно и междуцърковно равнище. Поради това е необходимо да вървим заедно:

  • да се вслушваме в онзи, който има проблеми в ежедневния живот.
  • да обсъждаме пътя за разешение на проблемите.
  • да споделяме опит и да се учим един от друг.
  • да общуваме помежду си, за да приложим нов опит в собствените си страни и своите църкви.
  • да намерим възможност за съвместни действия във взаимоотношенията с ръководствата на църквите, а в отделни случаи – и със светските власти.

Затова ние ви призоваваме – църковни лидери, пастори, дякони, миряни от църквите и организаците на дяконическо служение, имащи нарушения на слуха и нормално чуващи – да се присъедините към нашето международно съобщество и да предприемете общи усилия, заради и заедно с хората, страдащи от нарушения на слуха.

 (Превод йеродякон Петър Граматиков)