Mikä IVSS-Churchear on ja mihin sitä tarvitaan?

Miksi tarvitaan kansainvälinen huonokuuloisten sielunhoidon järjestö?

Nykyinen yhteiskunta on hyvin meluinen yhteiskunta, erityisesti suurkaupungeissa. Sen seurauksena hyvin monilla ihmisillä on kuulovamma. Yhä suurempi joukko myös nuorista ihmisistä kärsii kuulo-ongelmista.

Kuulovamma voi vaihdella lievästä, vain vähän tai ei lainkaan ongelmia arkielämässä aiheuttavasta vammasta, kuurouteen. Useimmat kuulovammaiset ihmiset ovat jossakin näiden kahden ääripään välillä. Kuulovamma aiheuttaa heille erilaisia ongelmia jokapäiväisessä elämässä, mutta he eivät ole kuuroja. He käyttävät puhekieltä, eivät viittomakieltä. Heidän identiteettinsä ja sosiaalinen kanssakäymisensä ovat samanlaisia kuin kuulevien, ja he kykenevät toimimaan, mikäli heillä on oikeanlaiset apuvälineet tai esimerkiksi viittomin tuettua puhetta.

Eri kirkoista ja kristillisistä traditioista tulevina kristittyinä meillä on velvollisuus välittää Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia kaikille ihmisille. Kuinka kohtaamme ne ihmiset, jotka tarvitsevat jollakin tavoin tuettua kommunikaatiota? Kuinka kohtaamme uuden kuulovammaisten sukupolven, joka ei halua olla hyväntekeväisyyden kohde, vaan vaatii Jumalan antamaan oikeutta kommunikoida muiden kanssa yhdenvertaisesti? Vastaukset ja ratkaisut löytyvät vain tiiviissä yhteistyössä niiden ihmisten kanssa, joilla on kuulovamma. Ja vastaukset on löydettävä, muuten nämä ihmiset kääntävät selkänsä kirkolle.

Meidän on myös vaihdettava kokemuksia kirkkojen ja kansojen välillä. Sen tähden on tärkeää kokoontua

  • kuuntelemaan kokemusasiantuntijoita
  • keskustelemaan siitä, kuinka ongelmia voidaan ratkoa
  • jakamaan kokemuksia ja oppimaan toinen toisiltamme
  • kohtaamaan toisiamme saadaksemme uutta innoitusta vietäväksi kotimaihimme ja kirkkoihimme
  • etsimään ja löytämään tapoja kuinka toimia yhdessä kirkollisten – ja joskus myös maallisten – päättäjien kanssa

Sen tähden kutsumme teidät, kirkon johtajat, papit, diakoniatyöntekijät ja maallikot eri kirkoista ja järjestöistä, kuulovammaiset ihmiset samoin kuin kuulevat – liittymään kansainväliseen yhteisöömme toimimaan yhdessä yhteistyössä kuulovammaisten ihmisten hyväksi. 

(Suomennos Riitta Kuusi)