Varför IVSS-Churchear

Varför ett internationellt förbund för kristen omsorg om hörselskadade? 

Det moderna samhället är, speciellt i de större städerna, ansatt av oljud, vilket resulterar i ett växande antal personer med hörselskada. Ett växande antal, även yngre personer, lider av att ha blivit hörselskadade.En hörselnedsättning kan variera från den mildaste varianten, där den inte orsakar några eller bara några få problem i det dagliga livet, till total dövhet. De flesta personer med hörselnedsättning upplever sig vara någonstans mellan dessa två ytterligheter. Deras hörselnedsättning orsakar olika slags problem i vardagen, men de är inte döva. Deras språk är det talade, inte teckenspråk. Deras sociala liv och deras identitet är inom det hörande samhället, och om de får lämpligt stöd kan de fortsätta att fungera där. Stödet kan vara av många olika slag – det kan variera från tekniska hjälpmedel till tecken som stöd för att underlätta kommunikationen.

Som kristna – med olika beteckningar och kyrkliga traditioner –  är det vår kallelse att kommunicera evangeliet om vår herre Jesus Kristus till alla människor. Hur möter vi dem som behöver särskilt stöd för denna kommunikation? Hur möter vi en ny generation av hörselskadade, en generation som inte frågar efter välgörenhet utan som kräver sin gudagivna rättighet att kommunicera på lika villkor som alla andra? Svaret på dessa frågor kan bara ges via en nära kommunikation med dem som är hörselskadade själva. Och vi måste formulera svar, annars kommer de att vända kyrkorna ryggen.Vi behöver också byta erfarenheter över nationella och kyrkliga gränser. Därför är det viktigt att komma samman

  • för att lyssna på dem som känner problemet från sin egen vardag
  • för att diskutera lösningar på dessa problem
  • för att dela våra erfarenheter och lära oss av varandras
  • för att möta varandra för att få med oss ny inspiration hem till våra länder och till våra kyrkor
  • för att finna vägar att agera tillsammans gentemot kyrkliga auktoriteter, och i några fall även gentemot sekulära auktoriteter
Därför inbjuder vi er – kyrkliga ledare, pastorer, diakoner och ideella medarbetare från kyrkor och diakonala organisationer, såväl hörselskadade som normalhörande – att komma med i vår internationella gemenskap för att samarbeta i en gemensam satsning för, och tillsammans med, personer som har en hörselskada. 
(Översatt av Mikael Henning)